ویزتوت پیشرفته ترین ارائه دهنده جلسات آنلاین


فضای مجازی و نقش آموزش های آنلاین در شبکه های اجتماعی


 


مقدمه

فناوریهای نوين اطلاعاتی و ارتباطیزمينه  ساز پيدايش نوعی رسانه اجتماعی شدهاند که توانسته است بسترهای مناسبي را براي تغييرات درروشهای آموزشی آنلاین ايجاد کند.

 

اين رسانه با دارا بودن ويژگی تعاملي و اشترا کگذاری فضاي نوينی را درعرصهآموزشی وتحقیقاتی به وجودآورده است.

بستراین رسانه اجتماعی وب است که  سازوکار لازم را از طريق برنامههای شبکه های اجتماعی و آموزش  های آنلاین برای خلق فضای نوینی به نام فضای مجازیفراهم ساخته است.

اين مقاله ضمن پرداختن به مفهوم فضای مجازی ونقش آموزش های آنلاین درشبکه هایاجتماعي به کارکرد وفواید وآسیب شناسیهای آنها در این حوزه می پردازدتانتیجه گیری کلی در خصوص این مطالب حاصل شود.


فضای مجازی

         فناوری های اطلاعاتی و ارتباطي به همه فضاهای اجتماعی، سازمانیو فردی ودربیشتر جوامع بشری وارد شده و شيوه زندگی روزمره، كار و معرفت ما را به درجات گوناگونتحت تاثیر قرار داده اند فضای مجازی مکانی است ک افراد در آن حضورفیزیکی ندارند و هویت شان هم گاهی نامشخص است.بدین گونه که از طریق فضایی بناماینترنت و توسط یک دستگاه هوشمند الکترونیکی(مثل لپ تاپ)و یکبرنامه شبکه اجتماعی به فضای اینترنت متصل می شویم و میتوانیم ب نحوی در آن فضا بادیگران تبادل اطلاعات کنیم.  

مفهوم شبکه های اجتماعی و نقش آموزش های آنلاین

 

در واقع به فضای نرمافزاری, برنامه های تحت وب می گویند ک کاربران و ادارات میتوانند از طریق آن بادیگران از راه دور  و آنلاین ارتباط برقرار کنند.وتبادل اطلاعات نمایند به شکل های مختلف از جمله ارتباط متنی و تصویری و صوتی ,ارسال کامنت و اشتراک گذاری لینک ها و...

با برنامه هایشبکه های اجتماعی نیازی به  طی مسافتهای  طولانی و پرداخت هزینه های اضافهنداریم.و عملا فاصله ها حذف می شوند.

 

اما فضای شبکه های اجتماعی ممکن است گاهیتوسط هکرها و دزدان اینترنتی نا امن شود و کاربران به همین دلیل اشتیاق خود رابرای استفاده از این فضا از دست بدهند.

 

بنابراینمدیر برنامه ,هر شبکه اجتماعی(مثلا مدیر تلگرام) مجبوراست تا سازوکارهایی را جهتایمن تر کردن هر چه بیشتر این شبکه به روش آموزش آنلاینو.. بکار ببندد.

وبرخی از این روش های ایمنی ساز عبارتند از:

1-آموزشکاربران (توسط معلمین خصوصی آنلاین)در حوزه ایمنی شبکه های اجتماعی  جهت جلوگیری از حمله هکرها به کاربران

2-طراحی نرم افزارهای ضد هک و آموزش دادن کاربران مورد نظربرای استفاده احتمالی آن نرم افزارها

3-به روز کردن نرمافزار شبکه اجتماعی شان به قابلیت هایی پیشرفته, جهت ایمن تر بودن آن برنامه

 

هرکدام از این برنامه های شبکه اجتماعی برای مقاصد خاصی در نظر گرفته شده است.که درادامه لیستی از ان ها را جهت معرفی اورده ایم.

 

لیستبرخی از برنامه های شبکه های اجتماعی:

1-تلگرام(برنامه چت متنی و صوتی تصویری آنلاین)

2-واتس آپ (برنامه چت متنی و صوتی تصویری آنلاین)

3-وایمو (برنامه چت تصویری آنلاین)

4-بی تالک (برنامه چت متنی و صوتی تصویری وکامنت گذاری آنلاین)

5-اسکایپ (برنامه چت متنی و صوتیتصویری  وشیر اسکرین آنلاین)

6-وایبر(برنامه چت متنی و صوتی تصویری آنلاین)

7-وی چت (برنامه چت متنی و ارسال تکست پی دیاف آنلاین)

8-لاین(برنامه چت صوتی و تصویری و ارسالمتنی)

9-موبوگرام (برنامه چت و و متن و ارسال عکسو تصویری)

و......

همچنیناین نرم افزارها  تحت ویندوز و اندرویدبرای گوشی موبایل و...هم طراحی شده اند. مثلا نسخه   apk ان ها تحت اندروید و برای گوشی ها ست.و نسخه EXE  آن برای نصب در ویندوز می باشد.
استفاده از نرم افزار شبکه های اجتماعی درشرکتها وادارات

امروز استفاده ازنرم افزار های  شبکه های اجتماعی در بعضی شرکت ها و ادارات هممرسوم شده است ک با این روش شرکت ها میتواند بعضی از نیاز های خود را برطرفکنند.مثلا شرکت ها و یا کانون های تبلیغاتی برای اینکه یکسری, کارهای مشتریان راقبل از چاپ ,تایید نهایی بگیرند با مشتریان خود از راه دور ارتباط برقرا می کنند وبرای انها اطلاعات را در قابل عکس متن و فیلم و.. ارسال می کنند ک این موضوع خوددر رضایت مشتریان آن شرکت و موسسه مورد نظر تاثیر گذار می باشد و همچنین باعث میشود تا بدون اتلاف وقت از فواصل دور با یکدیگر در تامل باشند ک سرعت کار و کیفیتکار را هم بیشتر و بهتر می کند.

 

اما با وجود هکرها در فضای مجازی کار کمی مشکل میشود مثلا در صورت ربود شدن اطلاعات شخصی برخی مشتریان (آن شرکت)در این فضا ,برایآن شرکت یا اداره ممکن است مشکلاتی به وجود آید ک گاهی قابل جبران همنیستند.بنابراین شرکتها و موسسات هم باید از روش های آموزش های آنلاین یا معلم خصوصی ک توسط مدیران شبکه هایاجتماعی  و..ایجاد شده  ک فضایی امن را برای خود و مشتریان خود فراهم سازند,استفاده کنند.تا رضایت کامل همراه با امنیت در کسب و کارشان را احساس کنند.

درخصوص فضای مجازی و نقش آموزش های آنلاین در شبکه های اجتماعی  و فواید و نواقص انها مطالب زیادی هست اما دراین مقاله به همین صحبت ها بسنده می کنیم.و در مقالات بعدی توضیحات کامل تری راارائه خواهیم داد .

      نتيجه گيری و پایان بندی آخر

دراین مقاله سعی شده وجود فضای مجازی و نقش آموزش های آنلاین در شبکه های اجتماعیمورد بررسی قرار گیرد.و همچنین تامین امنیت اطلاعات درشبکه های اجتماعی و همینطورتوضیحاتی درباره مفهوم فضای مجازی و برنامه های شبکه های اجتماعی مختلف و کاربردهر کدام از آنها بیان شود.و دیگر اینکه در باره فواید استفاده از شبکه های اجتماعیدر فضای ادارات و حملات احتمالی هکرها وهم نواقص و فواید برنامه ها بررسی شد  و نتیجه گیری کلی این است که شبکه های اجتماعیتحت وب برای کاربران کارها را ساده تر کرده و می توانند از راه دور با یکدیگر  تبادل اطلاعات کنند.اما باید ب آموزش های آنلایناز طریق معلم خصوصی و...همتوجه ویژه داشته باشند تا از حملات احتمالی و هک شدن در فضای مجازی در امان باشند.لینک های ویزتوتاگر معلم خصوصی هستید کلیک کنید

ثبت نام و پذیرش معلمین جدید

اگر معلم می خواهید کلیک کنید

جستجو و انتخاب معلم